Jdi na obsah Jdi na menu

KÜBECK FRIEDRICH KARL

3. 1. 2009

ObrazekBaron Karl Friedrich Kübeck von Kübeck, majitel zámku v Lechovicích se narodil v roce 1780 jako syn krejčího v Jihlavě. Mládí prožil ve Znojmě, kde navštěvoval hlavní školu (stála v místech dnešní školy na Václavském náměstí) a gymnázium s výbornými výsledky. Bez problémů vystudoval ve Vídni a v Praze práva a národní hospodářství. Z chudého chlapce se stal jeden z nejdůležitějších mužů rakouské monarchie. Ve státních službách byl od roku 1800, roku 1814 se stal referentem Státní finanční rady a o dva roky později byl povýšen do rytířského stavu s predikátem „von Kübau“. Od roku 1840 působil ve funkci prezidenta dvorské komory, tj. nejvyššího finančního úřadu říše, dal podnět ke zřízení Národní banky ve Vídni (1848), zároveň řídil rakouské mincovnictví a těžbu hornin. V roce 1841 jej císař Ferdinand V. pověřil řízením státních drah, o pět roků později se zasloužil o rozvoj telegrafu v Rakousku. V roce 1848 se zúčastnil jako poslanec historického sněmu stavů v Kroměříži a koncem roku 1849 byl vyslán jako delegát rakouské vlády na sněm do Frankfurtu. Svoje společenské postavení získal vlastní dlouholetou úřednickou činností. Je znám Kübeckův postoj k událostem 1848/49, kdy pochopil, jak sám v roce 1850 napsal, že „revoluce pohltila v Rakousku šlechtu a demokracii a přivedla k vládě armádu, úřednictvo a církev.“ O rok později jej císař jmenoval prezidentem nově jmenované tzv. říšské rady.

Za své služby ve prospěch monarchie byl vyznamenán mnoha řády, mezi nimiž byl řád sv. Štěpána - rytířský kříž (1822) a začátkem roku 1852 dostal jedno z nejvyšších vyznamenání - velkokříž Leopoldova řádu. Tímto vyznamenáním získal nárok na povýšení do šlechtického stavu.

Zemřel 11. září 1855 na choleru na své zemědělské usedlosti nedaleko Vídně, byl pochován do rodinné hrobky v Lechovicích.

WIKIPEDIA - http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Bed%C5%99ich_K%C3%BCbeck

http://www.knihovnazn.cz/referaty/osobnosti-regionu/2204-kuebeck-karl-friedrich-1780-1855.html